Wallström: Vi köpte inga röster

Utrikesminister Margot Wallström står fast vid att regeringen inte har brutit mot några regler under kampanjen för en plats i FN:s säkerhetsråd.

Det viktiga är att vi inte betalat ett land för en röst, säger Wallström i KU.

Utrikesminister Margot Wallström står fast vid att regeringen inte har brutit mot några regler under kampanjen för en plats i FN:s säkerhetsråd.

Det viktiga är att vi inte betalat ett land för en röst, säger Wallström i KU.

Margot Wallström blev KU-anmäld förra året efter uppgifter om att runt 50 FN-ambassadörer från fattiga ö-nationer bjudits på gratisresor till Stockholm för att delta i seminarier. Samtidigt passade regeringen på att värva röster för Sveriges kandidatur för en plats i säkerhetsrådet 2017–2018. Notan för arrangemangen delades mellan UD och Dag Hammarskjölds Minnesfond, en stiftelse som huvudsakligen finansieras med biståndsmedel.

Enligt Wallström har regeringen följt vedertagna internationella regler, liksom praxis från tidigare regeringar.

KU-utfrågningen blev en ibland invecklad diskussion om fakturor för middagar, om biståndskontot belastats eller inte och hur regeringen jobbat för att förmå övriga 192 länder i FN att lägga sin röst på Sverige i konkurrens med Italien och Nederländerna.

Vi har talat med så gott som alla världens länder, utan att ha gjort avkall på våra principer om demokrati, folkrätt, jämställdhet och mänskliga rättigheter, hävdade Wallström.

I juni förra året valdes Sverige in som tillfällig medlem i säkerhetsrådet. Eftersom det blev oavgjort mellan Italien och Nederländerna delar de på en plats under tvåårsperioden.