Utskott vill se nya straff för unga

Regeringen uppmanas av en riksdagsmajoritet att lägga förslag på nya typer av straff för unga brottslingar.

Bland förslagen finns förbud att lämna bostaden på helgkvällar eller att vistas på vissa platser.

Regeringen uppmanas av en riksdagsmajoritet att lägga förslag på nya typer av straff för unga brottslingar.

Bland förslagen finns förbud att lämna bostaden på helgkvällar eller att vistas på vissa platser.

Riksdagens justitieutskott riktar flera uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen om att lägga fram förslag som berör brott och straff. Utskottet vill bland annat se nya påföljder för unga brottslingar och pekar på att den avslutade påföljdsutredningen redan utrett flera åtgärder.

De särskilda straff för unga under 18 år som finns i dag är ungdomsvård, ungdomstjänst och sluten ungdomsvård. Påföljdsutredningen föreslog därutöver en skyldighet att hålla kontakt med en av socialnämnden särskilt utsedd kontaktperson. Ett annat förslag var ungdomsövervakning. Det innebär att en individuell verkställighetsplan tas fram för en ungdomsbrottsling. Planen ska omfatta boende, skolgång, fritid och även begränsningar av rörelsefriheten. Det kan handla om förbud att lämna bostaden under helgkvällar eller förbud att vistas på vissa platser.

Straffrabatt bort

Bakom uppmaningen till regeringen står en majoritet bestående av M, C, L, KD och SD. De upprepar även en tidigare uppmaning om att lägga förslag på elektronisk övervakning på helger av unga brottslingar under 18 år.

Justitieutskottet uppmanar också regeringen att se över straffrabatten för brottslingar i åldern 18-21 år i syfte att straffen ska vara desamma som för andra brottslingar.

S, MP och V reserverar sig mot tillkännagivandena och hänvisar till att regeringen redan tillsatt utredningar som handlar om straff för unga.

Men det måste ju genomföras också. Det går inte att bara prata om saker. Det händer ju för lite, säger moderaten och förra justitieministern Beatrice Ask

När det gäller dagens straffrabatt för de mellan 18 och 21 så uppgav statsminister Stefan Löfven (S) i onsdags att han vill ta bort den för grovt kriminella. Därför kommer ännu en utredning att tillsättas i höst.

Det finns en majoritet för det här förslaget, så det är bara att leverera nu, säger Ask.