Tusentals evakuerade i Nya Zeeland

Omfattande översvämningar och jordskred har lett till att tusentals människor evakueras i norra Nya Zeeland. Det är ihållande regn i kölvattnet av cyklonen Debbie som orsakar svårigheter.

Omfattande översvämningar och jordskred har lett till att tusentals människor evakueras i norra Nya Zeeland. Det är ihållande regn i kölvattnet av cyklonen Debbie som orsakar svårigheter.

Traktorer och båtar används nu till att undsätta människor som blivit isolerade av regnen. Inga dödsoffer har bekräftats, men räddningsarbetare letar efter minst en person som saknas.

”En gång per 500 år”, säger meteorologer som beskriver de förhållanden som råder på Nordön. I småstaden Edgecumbe vid Plentybukten har befolkningen beordrats att sätta sig i säkerhet.

Den kuperade terrängen gör att vägarna lätt skadas av ras. På många håll har man också kvarstående skador efter en jordbävning i november som uppmättes till magnituden 7,8.

I östra Australien orsakade cyklonen minst sex dödsfall, turistorter ödelades, gruvor tvingades stänga och kraftlinjer och vägar raserades.