Trafikverket förbättrar järnvägen i påsk

Påsken är den helg på året då flest planerade banarbeten utförs. Antalet helgdagar är många och det är färre resande som störs än under en vardag då många arbetspendlar.

Påsken är den helg på året då flest planerade banarbeten utförs. Antalet helgdagar är många och det är färre resande som störs än under en vardag då många arbetspendlar.

Arbetena planeras långt i förväg. Därför är tågbolagens tidtabeller redan anpassade efter påskens banarbeten. Kontakta ditt tågbolag om du vill veta mer om hur de har planerat trafiken, restider och ersättningstrafik. Stor påverkan på trafiken blir det exempelvis kring Stockholm, Göteborg, Hässleholm-Lund och Öresundsbron. Inga arbeten sker i norra Sverige i påsk som innebär avstängningar eller begränsad framkomlighet.

– Vi förstår att de här avstängningarna blir besvärliga eftersom så många börjar eller slutar sin resa till exempel i Stockholm eller Göteborg. Det är därför vi samlar ihop alla nödvändiga arbeten under de helger då vi har färre resande och kan få så många arbeten som möjligt utförda samtidigt, säger Catrine Carlsson chef för avdelningen Trafik på Trafikverket.

Vi sätter alltid säkerheten i första rummet
För att rusta och förbättra järnvägen för dagens trafik och framtidens behov är det nödvändigt med banarbeten. De omfattande arbeten som görs under påsk minskar sårbarheten och förstärker järnvägens kapacitet. Flera av våra arbeten kräver att tågtrafiken stängs av helt, både för att kunna utföra arbetet rent praktiskt, men också för att arbetsmiljön ska vara säker.

Planera din resa i påsktrafiken
Under påsken är det mycket trafik på vägarna, det gör att resan kan ta längre tid än vanligt. För dig som ute på vägarna gäller det att starta resan i god tid och vara utvilad. Även om det kan innebära något längre resväg kan det vara klokt att välja vägar med mitträcken eller trafiksäkerhetskameror då de är säkrare. Kom ihåg att hålla avstånd och ta regelbundna raster. Tänk på att det fortfarande kan råda vinterväglag.

Omkörningsförbud minskar risken för olyckor
För att få bättre flyt i trafiken och för att minska risken för köolyckor har Polismyndigheten, i samverkan med Trafikverket, beslutat att införa omkörningsförbud mellan klockan 13.00-22.00 under skärtorsdagen på E4, från Gävle norra upp till Tönnebro. Annandag påsk råder omkörningsförbud mellan klockan 13.00 – 22.00 på samma sträcka söderut, Tönnebro – Gävle norra.

Läs mer om våra banarbete på järnväg i påsk [http://www.trafikverket.se/nyhetjarnvagpask]

Läs mer om påsktrafiken på väg [http://www.trafikverket.se/nyhetresaipask]

Från:

Trafikverket, (http://www.trafikverket.se)