Swedbank: Utrymme för reformer

Sverige har bra förutsättningar till god tillväxt i en osäker omvärld. Starka statsfinanser möjliggör satsningar inom välfärd och miljö, enligt en färsk konjunkturrapport från Swedbank.

Sverige har bra förutsättningar till god tillväxt i en osäker omvärld. Starka statsfinanser möjliggör satsningar inom välfärd och miljö, enligt en färsk konjunkturrapport från Swedbank.

Men bristen på reformer på bostads- och arbetsmarknaden gör Sverige mer sårbart för framtida kriser.

Den svenska konjunkturen kommer att drivas på av exporten som tar fart som resultat av en starkare konjunktur i omvärlden.

”De starka statsfinanserna möjliggör reformer inför valåret 2018. Vi förväntar oss att regeringen satsar på skola, vård och omsorg samt miljö. Det är frågor som har varit i fokus under mandatperioden, och bedömningen är därför att de kommer att prioriteras även i vårbudgeten. Men sammantaget är den totala reformagendan för klen, skriver Anna Breman, chefsekonom på Swedbank, i en kommentar.

En tilltagande global tillväxt gynnar Sverige. Men de politiska orosmolnen finns kvar, med viktiga val i Europa och osäkerhet kring Donald Trumps politik i USA. Riskerna är fortsatt stora att politiska händelser kan påverka den ekonomiska utvecklingen, skriver banken.

Swedbank räknar med en BNP-tillväxt på 2,8 procent i år för att sedan bromsa in till 2,4 procent nästa år.