Sparare lämnar Allra

Det skandalomsusade fondbolaget Allra tappar nu sparare i rask takt. Det säljstopp som rått de senaste veckorna är hävt, och 10 000 sparare är i färd att byta fonder.

Det skandalomsusade fondbolaget Allra tappar nu sparare i rask takt. Det säljstopp som rått de senaste veckorna är hävt, och 10 000 sparare är i färd att byta fonder.

De sparare som tidigare begärt att deras pensionspengar ska flyttas från Allra till andra fonder har fått vänta. Alla byten stoppades tillfälligt när Pensionsmyndigheten i mitten av mars sade upp avtalet med Allra och beslutade att avregistrera fonderna från premiepensionssystemet. Myndigheten lade i samband med det en egen säljorder på samtliga innehav i Allras fonder.

10 000 i kö

Men efter ett beslut i Kammarrättens uppstod ett nytt läge, och nu är det upp till spararna själva att flytta sina pengar om de vill. Cirka 10 000 personer har stått i kö för att göra det.

Vi skickar i dag ut ett nytt brev om att tidigare information inte gäller längre och att de som vill byta får göra det själva. I förra brevet skrev vi att vi kommer att flytta över innehavet till AP7 Såfa, säger Jimmy Larsson Hagberg på Pensionsmyndigheten.

Vädjan till spararna

Efter att de 10 000 spararna har flyttat sitt kapital har drygt 90 000 personer pengar placerade i Allras fonder, totalt omkring 14,5 miljarder kronor. Allras styrelseordförande Gunnar Axén vädjar till dem att stanna kvar hos bolaget.

Jag är inte någon finansiell rådgivare eller sparekonom men spararna bör fundera på var de förvaltar sitt pensionskapital på bästa sätt, och man kan lita på att ett fondbolag som har fått kritik kommer att göra sitt bästa för att nå upp till ambitionerna för förvaltningen, säger han till Svenska Dagbladet.

Den juridiska processen går vidare i kammarrätten, tingsrätten och Patent- och marknadsdomstolen.