Riksdagen vill ha mer kameraövervakning

En majoritet i riksdagen tycker att det ska kunna bli mer kameraövervakning i områden som är särskilt utsatta för allvarlig brottslighet.

En majoritet i riksdagen tycker att det ska kunna bli mer kameraövervakning i områden som är särskilt utsatta för allvarlig brottslighet.

Det är Alliansen och Sverigedemokraterna som står bakom det så kallade tillkännagivandet i riksdagen som riktar sig till regeringen.

Det pågår en översyn av kameraövervakningslagen, men vi ville tydliggöra att vi tycker att det behövs en generösare möjlighet till de brottsutsatta områdena, säger Beatrice Ask (M), ordförande i justitieutskottet, till TT.

Till exempel från Järvafältet i Stockholm har man önskat gång efter gång att få kameraövervakning, men det har inte godkänts.

Enligt henne är det många som efterfrågar övervakning eftersom de tycker att det ökar tryggheten. Det finns dock inga starka belägg för att det blir färre brott av åtgärden, berättar hon.

Däremot underlättar det för utredning och lagföring.

Som konkreta platser för möjlig övervakning nämner hon torg, gatumiljöer och tunnlar.

Vi vill inte ha ett samhälle där man övervakas överallt, men just på platser där man riskerar att utsättas för ett brott är det väl ganska bra om man har det. Vi har sett att man är alldeles för restriktiv.