Regeringen kan vänta stora överskott

Vem som än är eller blir finansminister de kommande åren ser ut att få ta hand om växande överskott. Det spår Ekonomistyrningsverket, vilket dock inte får regeringen att backa från föreslagna skattehöjningar 2018.

Vem som än är eller blir finansminister de kommande åren ser ut att få ta hand om växande överskott. Det spår Ekonomistyrningsverket, vilket dock inte får regeringen att backa från föreslagna skattehöjningar 2018.

Vi har föreslagit både skattesänkningar och höjningar. Skattenettot blir inte så stort, om man ser till både höjningar och sänkningar, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

Fler föreslås betala statlig skatt, en flygskatt ska införas, fordonsskatt höjas för de flesta och skatten för fåmansbolag när det gäller utdelning höjas. Samtidigt ska skatten för pensionärer sänkas och arbetsgivaravgiften för den förste anställde i småföretag reduceras.

Andersson noterar att det, enligt ESV:s nya prognos, framförallt är om några år som stora överskott kan uppstå.

Anställa fler

Inför nästa mandatperiod ser jag att överskotten kan användas till att stärka välfärden och anställa fler undersköterskor, fler läkare och fler poliser, säger finansministern.

Den offentliga sektorns finansiella sparande blir i år 28 miljarder kronor bättre, enligt ESV, än i verkets prognos från december.

Efter ett tillfälligt större överskott i fjol landar överskottet i år på 15 miljarder kronor. Det motsvarar 0,3 procent av BNP, noterar ESV.

BNP ökar

ESV räknar med att BNP ökar med 2,6 procent i år. Men nästa år dämpas tillväxttakten och stannar på 1,7 procent. Efterfrågan på arbetskraft och antalet sysselsatta ökar med nära 70 000 personer i år och med ytterligare drygt 30 000 personer nästa år. Den starka tillväxten och den tilltagande bristen på arbetskraft leder till att löneökningstakten och inflationen stiger, bedömer ESV.