Parasporten positiv till Stockholmsansökan

Folkhälsan och tillgängligheten.

Det är två av anledningarna till att Stockholm bör söka Paralympics.

Ohälsan är hög hos personer med funktionsnedsättningar men inte lika hög hos fysiskt aktiva, säger Åsa Llinares Norlin, styrelseledamot i Svenska parasportförbundet.

Folkhälsan och tillgängligheten.

Det är två av anledningarna till att Stockholm bör söka Paralympics.

Ohälsan är hög hos personer med funktionsnedsättningar men inte lika hög hos fysiskt aktiva, säger Åsa Llinares Norlin, styrelseledamot i Svenska parasportförbundet.

Sveriges paralympiska kommitté, SPK, och Svenska parasportförbundet är mycket positiva till att Stockholm ansöker om Paralympics och vinter-OS 2026.

Det skriver organisationerna i ett gemensamt remissvar till Stockholms stads utredning.

Främjar folkhälsan

I remissvaret lyfts Paralympics betydelse för folkhälsan. Enligt SPK och Parasportförbundet skulle arrangemanget ge ”en möjlighet att nå ut till och påverka samhällets mest utsatta och stillasittande målgrupper så att de hittar vägen in till ett aktivt liv och därmed bidrar till en bättre folkhälsa”.

Vi vill få fler i rörelse och den möjligheten är stor med en manifestation som Paralympics. Det inspirerar och ger förebilder. Ohälsan är nästan tio gånger större hos funktionsnedsatta än hos andra. Personer som är fysiskt aktiva mår bättre. De blir starkare och klarar sig själva i större utsträckning, säger Åsa Llinares Norlin.

Fokus på tillgänglighet

Tillgänglighet är ett annat ledord i remissvaret, och då inte begränsat till idrotten och dess arenor. SPK och Parasportförbundet ger två exempel: Barcelona 1992 och Vancouver 2010. Vid båda tillfällena satsade regionerna på att öka tillgängligheten på många områden, som till exempel kollektivtrafik, bostadsområden och näringslivsmiljöer.

Många gånger glömmer vi bort att personer med funktionsnedsättningar bor och verkar i samma samhälle som alla andra. I Barcelona var det ett uttalat mål att göra staden mer tillgänglig och det lever kvar, säger Llinares Norlin.

SPK och Parasportförbundet menar att ett arbete med fokus på tillgänglighet i hela samhället skulle gynna Stockholm som turistmål.