Pappa straffas för olaga skollov

John Platt tog med sig sin dotter till Florida trots att hon inte hade skollov. Nu har han förlorat striden om semesterresan i Högsta domstolen.

John Platt tog med sig sin dotter till Florida trots att hon inte hade skollov. Nu har han förlorat striden om semesterresan i Högsta domstolen.

Familjen bor på ön Isle of Wight i södra England, där han fick inledningsvis avkrävdes böter på 60 pund för tilltaget. Platt överklagade, och vann i flera instanser. Men när målet nådde Högsta domstolen blev utslaget det motsatta, rapporterar etermediebolaget BBC.

Det är skolors och skolmyndigheters sak att bestämma när elever får lov, anser domstolen.

Ytterst chockerande, är Platts reaktion. Föräldrarna borde ha rätt att fatta beslut om barnens närvaro i skolan, tycker han.

Böterna har, eftersom Platt inte betalade, stigit till 120 pund, motsvarande närmare 1 350 kronor.

Och det är inte slutbråkat. HD-beslutet innebär, enligt den rättsordning som tillämpas i England och Wales, att fallet återförs till en domstol för småmål, motsvarande tingsrätt. Och där tänker Platt fortsätta att hävda sin oskuld.

Målet har dessutom bidragit till förnyad diskussion om priserna i resebranschen, som tenderar att gå upp vid skolloven.