Malistyrkans mandat förlängs

Sveriges militära insats i Mali föreslås bli förlängd till 30 juni 2018, enligt en proposition regeringen lagt fram till riksdagen. Styrkan bedöms uppgå till som mest 380 personer under det kommande året.

Sveriges militära insats i Mali föreslås bli förlängd till 30 juni 2018, enligt en proposition regeringen lagt fram till riksdagen. Styrkan bedöms uppgå till som mest 380 personer under det kommande året.

Huvuduppdraget, som innebär att förse FN-insatsen Minusma med underrättelseinformation, omfattar 320 man. I slutet av 2017 kommer dock Sverige under en begränsad tid även att ställa upp med transportflyg, vilket bedöms innebära ytterligare 60 personer på plats vid basen i Timbuktu.

Kostnaden för insatsen beräknas bli 720 miljoner kronor i år och 755 miljoner kronor 2018.