KD vill se miljardsatsning på vården

Kristdemokraterna vill att det ska bli lättare att få vård på vårdcentraler kvällar och helger.

Därför föreslår partiet tre miljarder kronor mer till primärvården.

Kristdemokraterna vill att det ska bli lättare att få vård på vårdcentraler kvällar och helger.

Därför föreslår partiet tre miljarder kronor mer till primärvården.

Huvudsyftet är att se till att sjuka patienter får god vård i rätt tid och det gör vi bland annat genom att avlasta akuten, säger partiledaren Ebba Busch Thor.

De tre miljarderna ska användas till att förbättra öppentider på kvällar och helger på vårdcentraler, närakuter och läkarmottagningar. Syftet är att människor ska slippa vänta i många timmar på sjukhusens överbelastade akutmottagningar för behandlingar som primärvården skulle kunna utföra.

De tre miljarderna ska även användas till att skärpa vårdgarantin så att alla garanteras att få träffa en läkare senast dagen efter att man kontaktat sin vårdcentral.

Stannar hemma

Problemet i dag är att sjuka människor ställs inför ett vägval. Antingen att sitta på akuten, i vissa fall upp till sju timmar, eller ligga hemma hela natten i oro och smärta, säger Busch Thor.

Hon lanserar det nya KD-förslaget på partiets träff för kommun- och landstingspolitiker i Karlstad i helgen.

KD-ledaren beskyller regeringen för att ha bidragit till växande vårdköer genom att ta bort den förra Alliansregeringens kömiljard. Den fördelades till de landsting som var bäst på att kapa köer. Den nuvarande regeringen har använt kömiljarden till andra typer av vårdsatsningar

Vi ser på område efter område hur vården nu försämras. Vårdköerna växer till följd av att kömiljarden tagits bort, säger Busch Thor.

”Kommer att märkas”

Hon beskriver läget på landets akutmottagningar som allvarligt.

Varannan patient får vänta i tre timmar och var tionde i drygt sju timmar, säger Busch Thor.

Kristdemokraterna vill sedan tidigare införa en garanti för att ingen ska behöva vänta längre än fyra timmar på akuten. Busch Thor uppger att det är svårt att bedöma om de tre miljarderna räcker för att nå det målet.

Men detta är en rejäl satsning och får vi lov att genomföra den så kommer det att märkas, säger hon.