Hotellgäster filmas olagligt

Hotellpersonal och -gäster kameraövervakas olagligt på samtliga hotell som Datainspektionen har granskat, enligt ett pressmeddelande.

Hotellpersonal och -gäster kameraövervakas olagligt på samtliga hotell som Datainspektionen har granskat, enligt ett pressmeddelande.

Myndigheten har granskat övervakningen på fem hotell i Stockholm, Göteborg, Gävle, Västervik och Jönköping och det rör sig bland annat om övervakning av trapphus, korridorer och garage.

”För varje plats som övervakas måste hotellen kunna visa att det finns ett starkt behov av övervakningen, till exempel därför att platsen är brottsutsatt. Det har de granskade hotellen i många fall inte kunnat visa, och då är övervakningen olaglig”, säger Datainspektionens jurist Martin Hemberg i pressmeddelandet.

Datainspektionen förelägger hotellen att ta ner kamerorna.