Gynklinik ger ”god vård” – men får kritik

Den privata gynklinik som granskats av Stockholms läns landsting bedöms generellt bedriva ”en god vård”, skriver landstinget i ett pressmeddelande. Utredarna, två oberoende gynekologer, riktar dock kritik mot kliniken på flera punkter.

Den privata gynklinik som granskats av Stockholms läns landsting bedöms generellt bedriva ”en god vård”, skriver landstinget i ett pressmeddelande. Utredarna, två oberoende gynekologer, riktar dock kritik mot kliniken på flera punkter.

Expressen har berättat om hur kliniken, betydligt oftare än andra, skar i kvinnor för att på så sätt få mer pengar av landstinget, pengar som kom ägarna till del genom ett bonussystem. Dessutom påstods kliniken ha använt sig av felaktiga åtgärdskoder för att kunna debitera landstinget mer pengar än vad man har rätt till.

Efter att tidningen börjat med sin granskning inledde landstinget en undersökning som nu alltså är klar. Utifrån de slumpvis utvalda 141 journaler som granskats blir slutsatsen att patienterna blivit väl omhändertagna, även om det funnits oklara journalanteckningar och brister i registreringen, vilket kan ha resulterat i för höga ersättningar. De pengarna kommer i så fall att krävas tillbaka, enligt Ella Bohlin (KD), ansvarig för kvinnosjukvård inom landstinget.

En ny, större granskning ska nu göras av kliniken och då ska också andra vårdgivare ingå, skriver Expressen.