Försäkring ska inte ge förtur i vårdkön

Patienter med privata sjukvårdsförsäkringar ska inte få förtur i den offentligt finansierade sjukvården, föreslår regeringen. Förslaget ska ytterligare försvåra för gräddfiler i vården.

Patienter med privata sjukvårdsförsäkringar ska inte få förtur i den offentligt finansierade sjukvården, föreslår regeringen. Förslaget ska ytterligare försvåra för gräddfiler i vården.

Tidigare i veckan beslutade regeringen att privata sjukvårdsförsäkringar ska förmånsbeskattas, precis som alla andra förmåner.

Nu går regeringen vidare och föreslår att patienter med privata sjukvårdsförsäkringar inte ska ges förtur i den offentligt finansierade sjukvården.

Behovs- och solidaritetsprincipen är helt grundläggande för den offentligt finansierade sjukvården. Men det finns anledning att misstänka att den åsidosätts genom att patienter med privata sjukvårdsförsäkringar ges förtur på bekostnad av de andra patienterna, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S).

Ska följas upp

TT: Vet ni eller misstänker ni att det är så?

Vi har inte alla fakta på bordet, men oavsett finns det anledning att förtydliga och följa upp detta, säger Gabriel Wikström.

Därför, säger han, vill regeringen göra det olagligt för vårdgivare att behandla patienter med privata sjukvårdsförsäkringar, innan vårdgivaren uppfyllt de åtaganden den har gentemot den offentligt finansierade vården. Dessutom ska Socialstyrelsen få i uppdrag att följa utvecklingen och stötta landstingen i deras arbete att följa upp hur efterlevnaden ser ut.

Man ska inte kunna köpa sig före vårdköerna, säger Gabriel Wikström.

Grundläggande princip

De senaste tio åren har antalet svenskar med en privat sjukvårdsförsäkring vuxit kraftigt, från cirka 100 000 till 648 000.

Om förslaget blir verklighet är dock oklart.

Var Sverigedemokraterna står i frågan vet jag inte, men de borgerliga partierna har varit rätt avvisande, vilket jag tycker är märkligt eftersom det här handlar om en så pass grundläggande princip.