Flest män i dödliga cykelolyckor

Nästan dubbelt så många män som kvinnor omkommer i cykelolyckor, enligt en ny studie från VTI.

Det följer det generella mönstret att män är mer risktagande än kvinnor, säger genusforskaren Ulf Mellström.

Nästan dubbelt så många män som kvinnor omkommer i cykelolyckor, enligt en ny studie från VTI.

Det följer det generella mönstret att män är mer risktagande än kvinnor, säger genusforskaren Ulf Mellström.

Sammanlagt 271 dödsfall hos cyklister åren 2005–2015 har analyserats av Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI).

I snitt omkom 25 personer varje år under den undersökta perioden.

Varför det är fler män än kvinnor är svårt att säga, vi vet inte hur exponeringen skiljer sig, säger Camilla Ekström, forskare vid VTI.

Män över 40

Studien visar att de omkomna männen är fler än kvinnorna i samtliga åldersgrupper, utom i gruppen 20–29 där dödsfallen var väldigt få men kvinnorna något fler – sju kvinnor och fyra män.

Totalt omkom 86 kvinnor och 185 män, alltså nästan dubbelt så många män som kvinnor.

Enligt Ulf Mellström, professor i genusvetenskap, visar forskning att män generellt är mer risktagande i trafiken, oavsett om de sitter i en bil eller på en cykel.

Framförallt gäller det unga män, säger han till TT.

Men i den aktuella studien är det i stället gruppen män över 40 år som utmärker sig. De står för två tredjedelar av de undersökta dödsolyckorna.

Alkohol och hjälm

När det gäller dödsolyckorna som skedde nattetid (klockan 21:00 till 02:59) var 46 procent av männen påverkade av alkohol. Motsvarande siffra för kvinnor var 29 procent. Även andra tider på dygnet var det betydligt vanligare att män hade alkohol i blodet.

Studien visar också att endast 17 procent av dem som omkom använde hjälm.

Användningen för hela befolkningen ligger på 38 procent, säger Camilla Ekström.

Den låga hjälmanvändningen visar sig tydligt i att drygt 80 procent av de döda fått en dödlig eller allvarlig skallskada.

Förslag på förbättringar

De flesta dödsolyckorna skedde i korsningar och Camilla Ekström funderar över om man kan göra det säkrare för cyklisterna genom att förtydliga vad som gäller för väjningsplikt.

För att förbättra säkerheten bör man öka synbarheten för cyklister, öka hjälmanvändningen och förtydliga regler i korsningar. Man kan också fundera på bättre säkerhetssystem i bilar och förbättrad stabilitet för cyklar, säger hon.