Finnes: 555 miljoner kronor. Sökes: pengarnas rättmätiga ägare

Flygpassagerare har rätt att kräva cirka 555 miljoner kronor från flygbranschen för de flygstörningar som inträffade på svenska flygplatser under 2016. Uppskattningsvis berörs upp till cirka 191 000 resenärer.

Flygpassagerare har rätt att kräva cirka 555 miljoner kronor från flygbranschen för de flygstörningar som inträffade på svenska flygplatser under 2016. Uppskattningsvis berörs upp till cirka 191 000 resenärer.

Nej, detta är inget sent inkommet aprilskämt. Enligt statistik som passagerarrätts-experterna AirHelp [http://www.airhelp.se/] offentliggör i dag har resenärer rätt att begära ut cirka 555 miljoner kronor från flygbolag för flygstörningar som inträffade i svenskt luftrum under 2016. Det rör sig om drygt 2000 flighter som på ett eller annat sätt drabbats av flygstörningar.

AirHelps analytiker har granskat hur många flygpassagerare som råkade ut för en flygförsening, inställd flight eller inte kunde stiga ombord planet på grund av överbokning under 2016. Som bilaga till detta pressmeddelande bifogas även statistik per flygplats, fördelat på de tio svenska flygplatser som haft flest kompensationsberättigande flighter.

Enligt EU-regler kan passagerare som drabbas av ett försenat, inställt eller överbokat flyg ha rätt till upp till 600 euro i kompensation, cirka 5700 kronor.

Detta regleras i EG261/2004, som fastslår att passagerare som blir mer än tre timmar försenade till sin slutdestination – på grund av försenade, inställda eller överbokade flighter, som inte påverkats av så kallade ”extraordinära omständigheter” – har laglig rätt till kompensation från flygbolaget.

– Ett problem är att bara drygt en femtedel av Sveriges befolkning känner till de här reglerna. Dessutom upplever många av våra kunder det som att flygbolag ofta försöker göra det svårt för dem att begära ut ersättning, säger Andreas Hermansson, Country Manager Sweden på AirHelp.

Enligt Hermansson är branschen just nu inne i en förändringsprocess gällande passagerares rättigheter. Han ser en ljusnande trend för passagerare att få den kompensation de har legal rätt till.

– AirHelp gör sitt bästa för att hålla flygbolagen ansvariga så att kompensation betalas ut. Vi ser sakta men säkert hur attityden förbättras, i takt med att domstolar över hela Europa har givit oss och våra kunder rätt i fall efter fall. Det är tydligt att man gärna dömer till förmån för passagerarrättigheter, säger Hermansson.

– Vi hoppas självfallet att flygbolagen ska leva upp till sina åtaganden. Rättegångsköerna blir stundtals långa på grund av att så inte alltid sker i dagsläget. AirHelp strävar ständigt efter att förbättra konsumentvillkoren till det bättre. Vi gör det gärna med hjälp av en öppen och lösningsorienterad dialog med alla flygbolag, avslutar Hermansson.

REDAKTÖRSINFORMATION

Om AirHelp
AirHelp är en startup backad av Y Combinator. Vi informerar flygpassagerare om deras rättigheter och hjälper dem att driva kompensationskrav som de har rätt till enligt internationella lagar gällande flygpassagerares rättigheter.

Sedan företaget grundades 2013 har AirHelp handlagt ärenden gällande flygstörningar till ett värde av mer än 1,6 miljarder svenska kronor totalt.

AirHelp har i dag verksamhet i 30 länder, erbjuder kundsupport på 15 olika språk och har 450 medarbetare världen över. För mer information, besök http://www.airhelp.se/ [http://www.airhelp.se/]

Om passagerarerättigheter enligt EU-lagar
Passagerare skyddas av lagen om deras flyg är försenat, blir inställt eller överbokat, och om förseningen som detta åstadkommer inte har förorsakats av ”extraordinära omständigheter”.

En resenär har rätt till upp till 600 euro (cirka 5700 kronor) i kompensation om:

Flyget blir mer än tre timmar försenat till slutdestinationen.

Om flighten blir inställd, och passageraren inte ankommer till sin slutdestination inom två timmar efter utsatt tid för ankomst.

Om passageraren nekas ombordstigning på en överbokad flight, vilket i sin tur leder till en försening som gör att vederbörande ankommer mer än tre timmar försent till slutdestinationen.

Alla flighter från en EU-flygplats till en annan är skyddade enligt lagen, detsamma gäller alla flyg från en EU-flygplats till ort utanför EU.
Vad gäller en flight med avgång utanför EU och ankomst inom EU måste flighten ha drivits av ett flygbolag med säte i EU för att flighten ska inkluderas av reglerna. Flighter som helt opereras utanför EU berörs inte av dessa bestämmelser.

Några exempel på ”extraordinära omständigheter”: extrem väderlek, säkerhetshot och flygplatsstrejker.

Mediakontakt:
Andreas Hermansson, Country Manager Sweden
+49 (0) 176 707 974 69
andreas.hermansson@airhelp.com [mailto:andreas.hermansson@airhelp.com]

Från:

AirHelp, (http://www.airhelp.com/sv)