Färre väljer att kremeras

Trots att antalet döda har ökat under 2016 så minskade antalet kremationer förra året, visar statistik från Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund (SKKF).

”Kremationskurvan har de senaste 10–12 åren, med få undantag, pekat uppåt. Kanske visar den lilla nedgång vi nu ser att kurvan är på väg att plana ut. Möjligen som ett resultat av den nya befolkningsstruktur som växer fram med ett mer mångkulturellt Sverige”, säger Jan Olov Andersson, SKKF:s vd, i ett pressmeddelande.

90 982 personer avled i Sverige förra året, 75 fler än under 2015. Antalet kremationer minskade samtidigt med 593 stycken till 73 344, vilken är en minskning med 0,7 procentenheter jämfört med 2015. Statistiken visar att 80,6 procent av de som avled i Sverige 2016 kremerades.

SKKF genomför en nationell krematorieutredning som ska presenteras i maj 2017. Utredarna ska främst titta på vilken krematoriekapacitet landet behöver i framtiden och var kapaciteten bör finnas geografiskt.