Därför litar svensken på Systemet

Svenska folket har störst förtroende för ett företag som tycker att vi bör avstå från deras varor. Systembolaget toppar Förtroendebarometern för andra året i rad.

Svenska folket har störst förtroende för ett företag som tycker att vi bör avstå från deras varor. Systembolaget toppar Förtroendebarometern för andra året i rad.

Vårt förtroende för Systembolaget är stadigt. Sju av tio har mycket eller ganska stort förtroende för Systemet.

Varumärkesexperten Niklas Olovzon Turner, tror att nyckeln till vår tilltro till Systembolaget ligger i att de lyckas förmedla värden som är viktiga för svenskar.

Trovärdighet och pålitlighet är extremt viktiga i varumärkesbyggande i Sverige. Förtroendet är stort för varumärken med etisk och moralisk grundkompass.

Han nämner Systembolagets tydliga omtanke om folkhälsan och kunskapen bland de anställda som viktiga faktorer.

De har också lyckats balansera den myndiga delen med extremt hög kunskap. Kunskap är något som har hög status i Sverige, till skillnad från i USA eller Ryssland där pengar och makt är viktigare.

Han tycker att Systembolaget lyckats bra med den svåra balansgången att sälja in sina produkter, och samtidigt föra ut budskapet att folk helst bör avstår från dem.

De har en väldigt träffsäker kommunikation. Det är pekpinnar, men med varm och inkännande humor.

Den årliga Förtroendebarometern ger en bild av svenska folkets inställning till olika myndigheter, företag, medier och politiska partier i Sverige.