Bah Kuhnke ovetande om samordnarstrul

Några formella fel gjordes inte. Det hävdar kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) om sitt beslut att anställa den dåvarande samordnaren Mona Sahlins livvakt i kommittén mot våldsbejakande extremism.

Några formella fel gjordes inte. Det hävdar kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) om sitt beslut att anställa den dåvarande samordnaren Mona Sahlins livvakt i kommittén mot våldsbejakande extremism.

Bah Kuhnke sade, när hon frågades ut i riksdagens konstitutionsutskott (KU) att hon och kulturdepartementet fick vetskap om brister i arbetet i kommittén som Sahlin ledde, och oklarheter kring anställningen, först när Expressen började rapportera om det i maj 2016. Strax därefter lämnade Sahlin och livvakten sitt uppdrag. Tidningen hade då avslöjat att Sahlin hade utfärdat falska intyg för livvakten inför ett bostadsköp.

Rättar uppgift

I mediauttalanden har Bah Kuhnke sagt att det var Sahlin som anställde livvakten. För KU gör hon nu klart att det var hon själv och departementet som fattade beslutet att mannen skulle anställas vintern 2015, på inrådan av Sahlin. Sahlin hade ett halvår tidigare bett att han skulle anställas i en annan funktion, men den borgerliga regeringen som hade tillsatt samordnaren sade då nej. Bah Kuhnkes förklaring till att mannen fick ja av henne var att kommittén behövde anställa fler eftersom uppdraget hade utökats.

Enligt ministern fanns det inte någon anledning att ifrågasätta mannens lämplighet för tjänsten som biträdande sekreterare. Han fick högre lön, 42 000 kronor i månaden, än vad flera andra i kommittén hade.

Begärde mer

De anspråk på lön som gjordes var betydligt högre, säger Bah Kuhnke och uppger att mannen begärde 60 000 i månadslön, men alltså nöjde sig med 18 000 mindre än så.

Det fanns inte någon anledning att misstänka jäv när Sahlin ville anställa livvakten, enligt ministern.

KU:s granskning av turerna kring anställningen hos samordnaren, och uppgifter om brister i diarieföringen, sker efter en anmälan av Sverigedemokraterna.