Asylpolitiken och vinstförbud stridsfrågor

Den skärpta asylpolitiken, vinster i välfärden och det fria skolvalet är några av konflikterna som väntar när Socialdemokraterna inleder sin 39:e kongress i Göteborg i helgen.

De religiösa friskolorna kan också bli en joker som ställer till det för partiledningen.

Den skärpta asylpolitiken, vinster i välfärden och det fria skolvalet är några av konflikterna som väntar när Socialdemokraterna inleder sin 39:e kongress i Göteborg i helgen.

De religiösa friskolorna kan också bli en joker som ställer till det för partiledningen.

Totalt ska cirka 2 000 motioner med ungefär 4 500 att-satser behandlas av de 350 ombuden, utöver partiledningens riktlinjer. Flest motioner finns kring ämnen som välfärd, jobb och utbildning.

Men bakom de neutrala begreppen döljer sig flera stridsfrågor. En sådan är den skärpta asylpolitiken. Här finns åtskilliga krav på att Socialdemokraterna ska ha en generösare politik än i dag och att de permanenta uppehållstillstånden åter ska bli regel, samt att familjeåterföreningen blir lika generös som tidigare. Bakom kraven finns bland andra Stockholms partidistrikt och Malmö arbetarkommun.

Försvarar skärpningen

Partistyrelsen försvarar skärpningen av politiken och slår fast att Sverige inte ska tillbaka till situationen hösten 2015.

En annan stridsfråga kan bli valfriheten och vinster i välfärden. Partistyrelsen välkomnar valfriheten men vill skärpa regelverket och ”stoppa vinstjakten”. Frågan är om ombuden nöjer sig med det. Från flera håll kommer krav på att vanliga aktiebolag över huvud taget inte ska få förekomma inom välfärden och att vinstuttag i skolan helt enkelt ska förbjudas.

De religiösa friskolorna har åter kommit på tapeten efter avslöjandet om könsseparerade bussar till en religiös friskola i Stockholm. Göteborgs arbetarkommun vill helt förbjuda religiösa friskolor, andra vill stoppa etableringen av nya. Partistyrelsen efterlyser ”hårdare regelverk” och skärpt tillsyn, men vill inte gå förbudsvägen.

Försvåra tiggeriet

Tiggeriet kan också bli en fråga. Partiledningen vill förbjuda att människor tjänar pengar på andras tiggeri. Man vill också se över ordningslagen ”i syfte att ytterligare begränsa tiggeriet”. Här vill flera, bland andra Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, se en generösare hållning. Bland annat föreslås att kommunerna ska bli skyldiga att upprätta lagliga uppställningsplatser, något som partistyrelsen avvisar. Några krav på totalförbud finns inte.

Kongressen pågår den 8-12 april.