Amorteringskravet har dämpat lånesuget

Amorteringskravet som infördes förra året har hittills haft en dämpande effekt. Hushåll med nya bolån lånar mindre och köper billigare bostäder, konstaterar Finansinspektionen (FI) i en ny rapport.

Amorteringskravet som infördes förra året har hittills haft en dämpande effekt. Hushåll med nya bolån lånar mindre och köper billigare bostäder, konstaterar Finansinspektionen (FI) i en ny rapport.

Undersökningen omfattar nya bolån som togs efter det att amorteringskravet infördes 2016.

FI:s analys visar att amorteringskravet har fått effekt och att hushållens motståndskraft fortsatt att förbättras jämfört med tidigare års undersökningar.

”Men det framgår också av rapporten att många bolånetagare fortsatt har höga skulder i förhållande till bostadens värde eller i förhållande till sin inkomst”, skriver FI i ett pressmeddelande.

Dessa hushåll kan reagera starkare vid en nedgång i bostadspriserna eller vid stigande räntor och kan därför förstärka en lågkonjunktur, skriver FI

Generellt har nya bolånetagare goda marginaler att klara sina betalningar och de senaste årens utveckling med större marginaler fortsatte 2016, konstaterar FI.

Fler hushåll klarar stigande räntor och ökad arbetslöshet utan att få underskott i sina månadsbetalningar jämfört mot tidigare år.

Amorteringarna på nya bolån har ökat sedan 2011 och amorteringskravet har ytterligare stärkt den utvecklingen. Andelen hushåll som amorterar och amorteringarnas genomsnittliga storlek ökade kraftigt under 2016.

Den genomsnittliga belåningsgraden för nya bolånetagare har legat relativt stabilt de senaste åren. Den genomsnittliga belåningsgraden minskade till 64 procent 2016, vilket är 1 procentenhet lägre än året före. I stocken av befintliga bolån har belåningsgraden minskat under flera år och var 48 procent i fjol.